Είδη στοιχείων που συλλέγουμε.
Στο site μας, συλλέγουμε τόσο στοιχεία προσωπικού χαρακτήρα όσο και συγκεντρωτικά στοιχεία.

Τα στοιχεία προσωπικού χαρακτήρα αναφέρονται σε έναν μεμονωμένο καταναλωτή, π.χ. όνομα, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), αριθμός κινητού, κ.λπ.
Συλλέγουμε στοιχεία προσωπικού χαρακτήρα μόνο από ιδιώτες που μας τα παρέχουν εθελουσίως και συνειδητά,
π.χ. όταν εγγράφονται στο site μας, ή παρέχουν όνομα και διεύθυνση και ζητούν επακόλουθη επικοινωνία μαζί μας.
Τα στοιχεία αυτά προορίζονται αποκλειστικά για τις συναλλαγές σας με την εταιρεία μας και
σε καμια περίπτωση ΔΕΝ δίνονται σε τρίτους για κανένα σκοπό, παρά μόνον
εάν τούτο επιβάλλεται εκ του νόμου ή κατόπιν δικαστικής απόφασης ή
εφόσον ζητηθεί από οποιαδήποτε κρατική ή κανονιστική αρχή.

Δεν σας ζητούμε να καταχωρήσετε ή να δώσετε αυτά τα στοιχεία σε μας ως προϋπόθεση για να επισκεφτείτε το site μας ή να έχετε πρόσβαση στο περιεχόμενό του.

Τα συγκεντρωτικά στοιχεία αναφέρονται σε διάφορα πράγματα, όπως πόσοι καταναλωτές επισκέπτονται το site μας,
σε ποιες σελίδες έχουν πρόσβαση, το είδος του web browser, την διεύθυνση IP και ούτω καθ' εξής.
Όταν επισκέπτεστε το site μας, αυτόματα συλλέγουμε αυτά τα στοιχεία,
και τα συνδυάζουμε με παρεμφερή στοιχεία που έχουμε συλλέξει για όλους τους άλλους επισκέπτες.
Συλλέγοντας αυτά τα στοιχεία, μαθαίνουμε πώς να προσαρμόζουμε καλύτερα την ιστοσελίδα μας στους επισκέπτες μας.

Τέλος η εταιρεία μας παρέχει την δυνατότητα σε οποιονδήποτε χρήστη δεν επιθυμεί πλέον να χρησιμοποιεί την ιστοσελίδα
και τις υπηρεσίες που παρέχονται από αυτή, να υποβάλλει αίτημα διαγραφής από τα αρχείο μας.
Σε αυτή την περίπτωση τα προσωπικά στοιχεία και δεδομένα του χρήστη διαγράφονται και παύουν να χρησιμοποιούνται.

Η επίσκεψη στο e-kafes.gr αποτελεί για τους επισκέπτες ανεπιφύλακτη αποδοχή των ανωτέρω όρων.